GDPR

Dataansvarlig

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan HEJ Holding A/S behandler dine oplysninger. Dette gælder også selvom du henvender dig som kunde hos Nyscan, da Nyscan er en del af HEJ Holding.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger:

HEJ Holding A/S
CVR 20749407
Torvet 19M 1.
4600 Køge
persondata@hej.as

Formål

Levering af vores ydelser

a) Ordre, logistik og distribution: Personoplysninger anvendes til bestilling af biler, transport ,bestilte biler, eksport, lageranalyser, tilbagekøb, herunder særligt tilbagekøb af leasingbiler efter leasingperiodens udløb, samt salgskonkurrencer.

b) Eftersalg: Personoplysninger anvendes til håndtering af værkstedsbesøg og værkstedstests, generel kommunikation med forhandlere, til kundesupport, håndtering af klagesager, udstedelse af gavekort, håndtering af klubmedlemsskaber, tilbagekaldelsesaktioner, klargøring.

c) Opfølgning på vores ydelse: Personoplysninger anvendes til opfølgning på salg og værkstedsbesøg via kundetilfredsundersøgelser og behandling af klager og andre henvendelser.

d) Vejhjælp og mobility service.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger:

 • Personlige detaljer og kontaktinformation: Navn*, adresse*, email, telefonnummer, nationalitet, kundenummer*, postnummer.
 • Oplysninger om købte produkter:stelnummer*, oplysninger om det købte produkt, information om app aktiveringer registreringsnummer*,
 • Korrespondance: Kundeklager, oplysninger om din oplevelse af vores service.
 • Oplysninger behandlet i forbindelse med vejhjælp og mobilitetsydelser:afhentningsadresse, kundeklager, GPS-position, tekniske data fra bilen, abonnementsoplysninger.

b) Følsomme oplysninger:

 • Helbredsoplysninger* (ved bestilling af handicapbiler).

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Fabrikkerne (producenterne af bilerne)
 • Eksternerhandlere

Behandlings-grundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag.

 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i).
 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for os.) Den legitime interesse er vores interesse i optimering af lagerlogistik samt intern opfølgning på salg samt optimering af forretningsdrift og sikring af kvalitet på værkstedsarbejde og salg.
 • Artikel 9.2.a (samtykke).
 • Artikel 9.2.f.(retskravsreglen – nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, samt ved klager/reklamationer).

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Fabrikkerne (producenterne af bilerne)
 • Koncernselskaber
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører, serviceinstitutter, markedsanalysevirksomheder, klargøringsfirmaer, transportvirksomheder, leasingselskaber
 • Finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Marketing

a) Markedsføring:
Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve og fødselsdagskort, magasiner og blogs. Personoplysninger anvendes derudover til afholdelse af events.

b) Håndtering af pressen:
Personoplysninger anvendes til brug for markedsføring overfor pressen, herunder særligt events for journalister, samt markedsføring via kommunikationsplatform. Personoplysninger anvendes yderligere til udlån af pressebiler.

c) Hjemmeside:
Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi f.eks. til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside, kvalitetsformål og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik: HEJ-Gruppen.

Derudover anvendes personoplysninger ved salg og leasing af biler online. (HEJ-Gruppen) samt til øvrige ydelser, som vi tilbyder via vores hjemmeside.

d) Sociale medier:
Personoplysninger anvendelse i forbindelse med vores brug af sociale medier, herunder kommunikation med kunder samt upload af billeder og videoer fra events, salg m.m.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke).
 • Artikel 6.1.b. (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i).
 • Artikel 6.1.c (nødvendig for at vi kan overholde en retlig forpligtelse). De retlige forpligtelser i denne forbindelse følger af Lovbekendtgørelse nr. 720 af 30.  maj 2017om registrering af køretøjer, § 7d,  samt Bekendtgørelse nr. 463 af 2. maj 2013 om udlejning af motorkøretøjer uden fører, §§ 4-6.
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for os.) Den legitime interesse er vores interesse i markedsføring af egne og koncernselskabers produkter og services.
 • Artikel 9.1.a (samtykke).
 • Artikel 9.2.f.(retskravsreglen – nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, samt ved klager/reklamationer).
 • § 8 i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om strafbare forhold og straffedomme.
 • § 11 i databeskyttelsesloven vedrørende CPR-numre.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger:

 • Personlige detaljer og kontaktinformation: Navn, adresse, køn, alder, CPR-nummer, beskæftigelsesforhold, stillingsbetegnelse, email, telefonnummer, billede-id, NEM-id, civilstand, økonomiske forhold, produktinteresser, pasoplysninger, oplysninger til brug for bestilling af rejser, information om allergier m.m. i forbindelse med deltagelse i rejser arrangeret af os.
 • Oplysninger om købte produkter: stelnummer, oplysninger om det købte produkt, slutseddel, køresedler.
 • Oplysninger indhentet i forbindelse med brug af vores hjemmeside: IP-adresse, betalingsoplysninger, andre oplysninger fra brug af hjemmeside, fx konfiguratorkode  og chatkorrespondance.

b) Følsomme oplysninger

 • Helbredsoplysninger såfremt det er nødvendigt af hensyn til sikring af særlige foranstaltninger i forbindelse med rejser arrangeret af os.

c) Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:

 • Overtrædelse af strafbelagt lovgivning, herunder færdselsloven, i forbindelse med prøvekørsler.Vi kan dele dine personoplysninger med:
  • Fabrikkerne (producenterne af biler og motorcykler)
  • Koncernselskaber
  • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, webhosting, kommunikationsplatforme, reklamebureauer, Samarbejdspartnere, herunder rejsebureauer, flyselskaber, hoteller m.m. i forbindelse med rejseaktivitet.
  • Finansielle  institutioner, som vi  samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Fabrikkerne
 • Offentlige myndigheder, herunder politiet i forbindelse med færdselslovovertrædelser i forbindelse med kørsel i pressebiler.
 • Tredjeparts cookies.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Vi opbevarer oplysninger om dig så længe du er aktiv kunde hos os. Vi betragter dig som aktiv kunde så længe, vi inden for de seneste tre år har været i kontakt med dig. Oplysninger om dig slettes, når du ikke har været aktiv kunde i et år; altså 4 år efter vores seneste kontakt med dig.

Undtagelser:

 • Oplysninger, der indgår ivbogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares mindst i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører Køresedler (oplysninger om prøveture) opbevares i 5 år
 • Oplysninger om biler opbevares dog i hele bilens levetid
 • Personoplysninger fra begivenheder (presseture mv.) slettes, når begivenheden er slut.
 • Billeder og videooptagelser fra events mv. slettes som udgangspunkt efter et år, eller når de ikke længere har en markedsføringsmæssig aktualitet, medmindre materialet gemmes af historiske formål.
 • Chatkorrespondancen opbevares i 30 dage.
 • Vi opbevarer oplysninger om dig i din egenskab af journalist, der beskæftiger sig professionelt med vores virksomhed og vores produkter, så længe vi inden for de seneste tre år har været i kontakt med dig. Oplysninger om dig slettes, når du ikke har været aktiv kunde i et år; altså 4 år efter vores seneste kontakt med dig.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Vi opbevarer oplysninger om dig så længe du er aktiv kunde hos os. Vi betragter dig som aktiv kunde så længe, vi inden for de seneste tre år har været i kontakt med dig. Oplysninger om dig slettes, når du ikke har været aktiv kunde i et år; altså 4 år efter vores seneste kontakt med dig.

Undtagelser:

 • Oplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares mindst i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører.
 • Oplysninger om biler opbevares dog i hele bilens levetid.

Generel support

Personoplysninger anvendes til tilbagekaldelsesaktioner, analyser, oversættelse, administration af service- og reparationsaftaler, garantiarbejde, bestilling af reservedele, generel service, reklamation, klagesager og support, salg af reservedele, tilbehør og værktøj, administration og afholdelse af undervisning, booking af eksterne undervisere, support på connect-produkter.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger:

 • Personlige detaljer og kontaktinformation: Navn, adresse, fødselsdato, civilstand, email, kundenummer.
 • Korrespondance: Kundeklager.
 • Oplysninger om købte produkter: stelnummer, oplysninger om det købte produkt, oplysninger om bilens tilstand.
 • Oplysninger indhentet i forbindelse med brug af vores hjemmeside: betalingsoplysninger.
 • Oplysninger behandlet i forbindelse med vejhjælp og mobilitetsydelser: Afhentningsadresse, GPS-position,tekniske data fra bilen, abonnementsoplysninger.

b) Følsomme oplysninger

 • Helbredsoplysninger såfremt det er nødvendigt af hensyn til sikring af særlige foranstaltninger i forbindelse arrangementer hos os, eller såfremt vi kommer i besiddelse af helbredsoplysninger i forbindelse med vejhjælpsservice.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.
 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT.
 • Koncernselskaber, herunder forhandlere.
 • Redningsvirksomheder.
 • Connect-tjenester.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag.

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i).
 • Artikel 6.1.c (nødvendig for at vi kan overholde en retlig forpligtelse i forbindelse med tilbagekaldelsesaktioner og reklamation.)
  I. Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for os.) De legitime interesser der forfølges er:
  II. Vores interesse i kommunikation og relationspleje med forhandlerne.
  III. Vores interesse i opretholdelse af certificering og krav fra fabrikkerne.
  IV. vores interesse i at udføre statistiske analyser samt performancerapport er på medarbejdere.
  V. Vores interesse i at uddannelse medarbejdere, og
  VI. Vores interesse i at supportere fabrikkerne. • Artikel 9.1.a (samtykke) • Artikel 9.2.f (retskravsreglen – nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, samt ved klager/reklamationer)
 • § 8 i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om strafbare forhold og straffedomme
 • § 11 i databeskyttelsesloven vedrørende CPR-numre.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Fabrikkerne (producenterne af biler og motorcykler).
 • Koncernselskaber.
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, webhosting, kommunikationsplatforme.
 • Samarbejdspartnere, herunder rejsebureauer, flyselskaber, hoteller m.m. i forbindelse med rejseaktivitet, reklamebureauer, sikkerhedsvirksomheder, redningsvirksomheder, translatører, distributionsvirksomheder, konsulentvirksomheder.
 • Finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed samt hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling.
 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT og Færdselsstyrelsen.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Vi opbevarer oplysninger om dig så længe du er aktiv kunde hos os. Vi betragter dig som aktiv kunde så længe, vi inden for de seneste tre år har været i kontakt med dig. Oplysninger om dig slettes, når du ikke har været aktiv kunde i et år; altså 4 år efter vores seneste kontakt med dig.

Undtagelser:

 • Oplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører.
 • Oplysninger om biler opbevares dog i hele bilens levetid.