Miljøvenlig rengøring i vaskehal

Nyscan-koncernen har de seneste mange år tilbudt vask af alle typer erhvervskøretøjer som vare- og lastbiler, trailere, mobilkraner mv. i eget regi på vores serviceanlæg i hhv. Køge og København. Den 1. januar 2018 overdrog vi vaskeaktiviteterne til Copenhagen Truck Wash, som fremover står for driften af de to vaskehaller på Skandinavisk Transport Center i Køge samt vaskehallen på Stamholmen 219 på Avedøre Holme ved København.

Copenhagen Truck Wash er specialister i vask af erhvervskøretøjer og råder ud over de nu tidligere Nyscan-vaskehaller også over tre moderne vaskehaller i Høje Taastrup. Nyscan anbefaler på det varmeste vores hidtidige vaskekunder at benytte Copenhagen Truck Wash, som kan kontaktes på tlf. 4371 7886, e-mail cph@truckwash.dk.