Reparations- og vedligeholdelsesaftale

Hos Nyscan kan vi tilbyde dig flere former for flådeadministration inkl. vedligeholdelses- og reparationsaftaler på både Scania og andre mærker. Vi tilbyder aftaler til fast pris pr. måned for enkelte af dine lastbiler eller på hele din vognpark inkl. påhængskøretøjer, opbygninger mv.

Dermed opnår du økonomisk tryghed med kendte og forudsigelige omkostninger i serviceaftalernes løbetid. Du opnår desuden større driftssikkerhed i kraft af optimal vedligeholdelse af din vognpark. Samtidig får du frigjort mere tid og kan koncentrere dig om at drive din forretning, mens vi påtager os det tekniske ansvar.

Vedligeholdelsesaftale

I vedligeholdelsesaftalen indgår regelmæssig vedligeholdelse med smøring, olieskift og inspektioner inkl. olie, filtre og øvrige materialer. Vi udarbejder en skræddersyet serviceplan for hvert enkelt køretøj og beregner derefter den månedlige ydelse i forhold til kørestrækning, anvendelsesområde og løbetid. Du bestemmer, hvad kontrakten skal indeholde, og vi sørger for at indkalde køretøjerne i god tid i henhold til serviceplanen, så du nemmere kan planlægge dine transportopgaver.

Inkluderet i vedligeholdelsesaftalen er også Scania Max 24 driftsgaranti, hvor vi forpligter os til at få dit køretøj tilbage på landevejen inden for 24 timer efter et uforudset nedbrud. Kan vi ikke det, udbetaler vi en kontant erstatning pr. påbegyndt 24 timers forsinkelse.

Reparationsaftale

I en reparationsaftale indgår foruden regelmæssig vedligeholdelse også alle reparationer på dine køretøjer ved normal drift inkl. udskiftning af sliddele. Dermed slipper du for økonomiske bekymringer omkring større og mindre reparationer. Du kan koncentrere dig om din forretning, mens vi overtaget ansvaret for at holde dine køretøjer i topform, så du har maksimal rådighed over dem og kan optimere din kørsel og serviceniveau over for dine kunder.

Inkluderet i reparationsaftalen er også Scania Max 24 driftsgaranti, hvor vi forpligter os til at få dit køretøj tilbage på landevejen inden for 24 timer efter et uforudset nedbrud. Kan vi ikke det, udbetaler vi en kontant erstatning pr. påbegyndt 24 timers forsinkelse.

Outsourcing

Har du i dag eget værksted, stiller Nyscan gerne op og laver en beregning på, om der kunne være bedre økonomi i at overlade værkstedsdriften til Nyscan. Det kan både ske i fortsat drift i dine lokaler med vores medarbejdere eller ved lukning af dit værksted og overflytning af det samlede tekniske ansvar for din vognpark til Nyscans værksteder.